Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Banner

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5 ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ 17:00 ΟΧΙ 16:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 05/05/17 μεχρι και 21/06/2017

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30 18:30
ΤΡΙΤΗ 18:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 06:30-16:30
ΠΕΜΠΤΗ 14:30-19:30 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 06:30 - 15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30

(12:30 ΑΠΟ 1/6)

16:00

(10:30 απο 1/6)

ΚΥΡΙΑΚΗ

19:00

20:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 06:30 ΑΠΟ ΚΕΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

ΤΡΙΤΗ 21/6 ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΚΕΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 08:30-21:45 06:30-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6 08:30-12:30 06:30-10:30-16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/6 08:30 18:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6 09:00-19:00-22:00 13:00-20:45
ΤΡΙΤΗ 6/6 08:30-16:50 06:30-15:30-18:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 08:30 16:30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22/06/17 μεχρι και 16/08/2017

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30-20:00 18:30
ΤΡΙΤΗ 08:30-15:30 06:30-13:30-18:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:30 -
ΠΕΜΠΤΗ 08:30 06:30-14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-18:15-21:30 16:20 - 19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

-

06:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

08:30-16:30-20:00

15:00-18:30-21:45

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8
19:00 20:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8
- -

ΤΡΙΤΗ 15/8

09:00-18:30 07:00-17:00-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8
18:30-21:30 20:15

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 17/08/17 μεχρι και 04/09/2017

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30-20:00 18:30
ΤΡΙΤΗ 08:30-15:30 06:30-13:30-18:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:30 -
ΠΕΜΠΤΗ 08:30 06:30-14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:30-20:30 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

-

06:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

19:00

20:45