ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣ

 

ΑΠΟ 06/03/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/03/23

 

ΑΠΟ 13/03/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/03/23

 

 

ΑΠΟ 20/03/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/03/23

 

ΑΠΟ 27/03/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/23

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣΑΠ

 

ΑΠΟ 01/04/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/05/23 

 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

 

 

 ΑΠΟ 19/05/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/06/23 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 

 ΑΠΟ 23/06/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/07/23 

 

 

 ΑΠΟ 01/08/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/09/23 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη.