ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣΑΠ

 

 ΑΠΟ 01/11/22 ΕΩΣ ΚΑΙ 15/11/22 

 

 ΑΠΟ 16/11/22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/22 

 

 ΑΠΟ 01/12/22 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/22 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ 

(ΜΚ: ΜΕΣΩ ΚΕΑΣ) 

 

  ΤΙΜΕΣ / PRICES